Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

beach-comber /'bi:tʃ,koumə/  

  • Danh từ
    người sống trên những đảo ở Thái bình dương; người sống lang thang trên bờ biển
    đợt sóng tràn vào bờ