Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (số nhiều bay-leaves)
    lá cây thắng (dùng làm gia vị khi nấu nướng)