Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

battle-array /'bætlə'rei/  

  • Danh từ
    hàng ngũ chiến đấu
    thế trận