Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  rửa, rửa sạch (vết thương, mắt…)
  y tá rửa sạch vết thương
  đi tắm, đi bơi (ở bãi biển, ở sông, ở bể bơi)
  on hot days we often bathe (go bathingin the river
  vào những ngày trời nóng chúng tôi hay đi tắm ở sông
  Danh từ
  sự đi tắm, sự đi bơi (ở sông, bãi biển…)
  it's a sunny daylet's go for a bathe
  hôm nay trời nắng, ta đi bơi đi

  * Các từ tương tự:
  bathed, bather, bathetic