Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

basic english /'beisikəli/  

  • Danh từ
    (viết tắt) của British American Scientific International Commercial
    tiếng Anh cơ sở (khoảng 850 từ)