Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    Pasa, tổng trấn (Thổ nhĩ kỳ)