Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    cú đánh làm cho người đánh chạm được góc thứ nhất (bóng chày)