Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự trần trụi, sự trần truồng, sự trơ trụi
    sự thiếu thốn, tình trạng nghèo xác nghèo xơ