Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  chỉ vừa đủ, chỉ mới
  he can barely read or write
  anh ta chỉ mới biết đọc biết viết
  [một cách] trần trụi, [một cách] trống rỗng
  the room was barely furnished
  gian phòng gần như trống rỗng không có đồ đạc