Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

barebacked /'beəbækt/  

  • Tính từ
    ở trần
    Nội động từ
    không có yên (ngựa)