Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

balminess /'bɑ:minis/  

  • Danh từ
    sự dịu mát
    sự êm dịu