Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

baggage-man /'bægidʤmæn/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người khuân vác hành l