Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (cổ)
  em bé
  (từ Mỹ, lóng)
  người phụ nữ trẻ
  a babe in arms
  trẻ con ẵm ngửa
  người ngây thơ, người khờ dại
  out of the mouths of babes and sucklings
  xem mouth

  * Các từ tương tự:
  babel