Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

attracted-disc electrometer   

  • (kỹ thuật)
    tĩnh điện kế kiểu hút đĩa