Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

assignation /,æsig'nei∫n/  

 • Danh từ
  (tu từ)
  sự hẹn gặp, sự hẹn hò (lén lút)
  an assignation with a lover
  cuộc hẹn hò với người yêu

  * Các từ tương tự:
  assignational