Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

assemblage /ə'semblidʒ/  

  • Danh từ
    sự tập hợp, sự tụ tập
    (thường đùa) mớ, đám
    an odd assemblage of broken bits of furniture
    một mớ kỳ cục những mẫu đồ đạc gãy vỡ