Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

artlessness /'ɑ:tlisnis/  

  • Danh từ
    tính tự nhiên, tính không giả tạo
    tính ngây thơ, tính chân thật, tính chất phác