Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  mũi tên, tên (bắn từ cung ra)
  hình mũi tên (chỉ hướng hoặc vị trí)
  theo các mũi tên trên bản đồ
  [as] straight as an arrow

  * Các từ tương tự:
  arrow cursor, arrow key, arrow-headed, Arrow.KennethJ, arrowhead, arrowroot, arrowy