Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

arrogate /'ærəgeit/  

 • Động từ
  arrogate something to oneself
  nhận càn; đòi bậy
  nhận càn mọi công trạng về mình
  arrogate something to somebody
  gán cho ai, vu cho ai
  arrogate evil motives to a rival
  gán cho đối thủ những động cơ xấu