Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

arrière-pensée /'ærieə'paɳsei/  

  • Danh từ
    ẩn