Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự khô cằn
    sự khô khan, sự nhàm chán