Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

apart from /ə'pɑ:t frəm/  

 • Giới từ
  (Mỹ cách viết khác aside from)
  [ngoại] trừ, trừ… ra
  trừ cái mũi ra, trông anh ta rất đẹp trai
  ngoài ra
  ngoài các vết thương ở mặt và tay, anh ta còn bị gãy cả hai chân nữa