Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số nhiều antitheses)
  sự đối lập; cái đối lập
  slavery is the antithesis of freedom
  nô lệ đối lập với tự do
  phép đối ngữ