Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

androgynous /æn'drɒdʒinəs/  

 • Tính từ
  không phân biệt được là nam hay nữ
  pop stars dressing up in androgynous styles
  những ngôi sao nhạc pop ăn mặc quần áo không phân biệt được là nam hay nữ
  (sinh vật)
  lưỡng tính

  * Các từ tương tự:
  androgynously