Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • phó từ
    như một người điên cuồng lên
    to run amuck
    chạy như một người điên, chạy cuồng lên; lồng lên như một kẻ khát máu