Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

amatory /'æmətɔ:ri/  /'æmətəri/

  • Tính từ
    (đùa)
    về tình dục, gợi dục
    amatory literature
    văn chương gợi dục