Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

also-ran /'ɔ:lsəʊræn/  

  • Danh từ
    ngựa đua không được xếp trong ba con về đích đầu tiên
    (nghĩa bóng)
    người đua trượt, người không đắc cử, người không thành công