Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

alluringness /ə'ljuəriηnis/  

  • Danh từ
    sức quyến rũ, sức lôi cuốn, sức cám dỗ, vẻ duyên dáng; khả năng làm say mê, khả năng làm xiêu lòng