Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

air hostess /'eə'hɑʊstis/  

  • Danh từ
    nữ tiếp viên hàng không