Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

air hoist /'eəhɔist]/  

  • Danh từ
    (kỹ thuật)
    thang máy khí động; máy nhấc khí động