Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

air brush /'eə'brʌ∫/  

  • Danh từ
    dụng cụ phun sơn bằng khí nén