Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

affluent /'æflʊənt/  

 • Tính từ
  dồi dào, sung túc; giàu có
  his parents were very affluent
  bố mẹ cậu ta rất giàu

  * Các từ tương tự:
  affluently