Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

adventurously /əd'vent∫ərəsli/  

  • Phó từ
    [một cách] phiêu lưu, [một cách] mạo hiểm
    [một cách] liều lĩnh