Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người hâm mộ, người yêu chuộng, người yêu
    (thơ ca) người tôn sùng, người sùng bái, người tôn thờ