Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (khẩu ngữ)
    đau nhức, nhức nhối