Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

absorbedly /əb'sɔ:bidli/  

  • phó từ
    miệt mài, mê mải; say mê, chăm chú