Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

abrasion /ə'breiʒn/  

  • Danh từ
    sự cọ mòn; sự mài mòn
    vết trầy da