Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

a fortiori /,ei,fɔ:ti:ɔ:rai/  

  • Phó từ
    (tiếng Latinh)
    càng chắc là, hẳn là
    nếu anh có đủ khả năng sắm xe hơi thì càng chắc là anh có thể mua xe đạp