Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Welsh rarebit /,wel∫ 'reəbit/  

  • (cách viết khác Welsh rabbit; rarebit)
    bánh mì nướng phết pho mát nóng chảy