Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Chênh lệc tiền công
    Các mức Chênh lệc lương trung bình trả cho các lao động được phân chia theo nghành hoặc địa điểm làm việc hoặc theo màu da hoặ địa điểm của họ