Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

U-shaped cost curves   

  • (Kinh tế) Các đường chi phí hình chữ U.
    Các đường miêu tả bằng các nào chi phí trung bình của một hãng hay một nghành thay đổi với mức sản lượng