Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Tabasco /tə'bæskəʊ/  

  • Danh từ
    xốt tabacô, xốt cay nhiều hạt tiêu