Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Super-normal profits   

  • (kinh tế) Lợi nhuận siêu ngạch
    Tương ứng với định nghĩa lợi nhuận, sự khác biệt chỉ hoàn toàn là chữ nghĩa. Các hãng trong một nghành tạo ra doanh thu tạo quá toàn bộ các chi phí cơ hội thường được gọi là kiếm được siêu lợi nhuận