Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Substitutes and complemént   

  • (kinh tế) Hàng thay thế và hàng bổ trợ