Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

St Bernard /sənt 'bɜ:nəd/  /seint ber'nɑ:rd/

  • chó Bernard (trước đây dùng giúp người leo núi bị lạc đường)