Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • (viết tắt của Saint)
  Thánh
  St Peter
  Thánh Peter
  (viết tắt của Street) Đường phố
  Fleet St
  đường phố Fleet (phố báo chí ở Luân Đôn)

  * Các từ tương tự:
  st, St Bernard, St Petersburg paradox, St. Louis model, Sta, stab, stabber, stabbing, stabile