Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kinh tế) Sự bùng nổ do đầu cơ
    Đầu tư vào các dự án có độ rủi ro cao nhưng với tỷ suất lợi nhuận hay lãi vốn được cho là cao trong thời kỳ kinh tế tăng trưởng mạnh hoặc bùng nổ