Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Spaniard /'spænjəd/  

  • Danh từ
    người Tây Ban Nha