Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Shoe-leather cost of inflation   

  • (kinh tế) Chi phí giày da của lạm phát