Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Seasonal unemployment   

  • (kinh tế) Thất nghiệp thời vụ
    Thất nghiệp do nguyên nhân từ hình thái công việc theo thời vụ của một số nghành